Margaret OÜ tingimused

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Antud dokumendis olevad põhimõtted määratlevad Margaret OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise, selle eesmärgid, koosseisu ning salastatuse.

Klient

Isik, kes on esitanud Margaret OÜ veebilehe kaudu tellimuse ja seeläbi astunud lepingulisse suhtesse.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis

Margaret OÜ kogub järgmiseid andmeid:

Kliendiandmete töötlemine

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kliendiandmete töötleja

Kliendiandmete vastutav töötleja on Margaret OÜ. Aadress: Kotka tee 11, Kloogaranna küla, Keila vald Harjumaa 76708, reg kood: registrikood: 12381409.

Kliendiandmete volitatud töötlejad

Kliendiandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Margaret OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:

Kliendiandmete avaldamine

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ja neile ei võimaldata Kolmandate isikute ligipääsu ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Postitusfirmadega teenust osutavate firmade ja IT teenust pakkuvate firmadega on Margaret OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

Kolmas isik

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Kliendiandmete töötlemise asukoht

Kliendiandmeid töödeldakse Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (edaspidi: (EL/EMP) piires, kuid mõningatel juhtudel need edastatakse ja töödeldakse ka mujal. Kliendiandmete edastamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMPi võib toimuda eeldusel, et on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või kliendi nõusolek, ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Kliendi õigused

Kliendil on seoses kliendiandmete töötlemisega alljärgnevad õigused:

Kliendiandmete säilitamise kestus

Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood võib põhineda lepingutel kliendiga, Margaret OÜ õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).

Täiendav info kliendiandmete töötlemise kohta

Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, siis kirjutage e-posti aadressil info@margaret.ee. Vastame 10 tööpäeva jooksul.

Müügitingimused

Veebipoe www.margaret.ee (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ Margaret (registrikood 12381409), asukohaga Kotka tee 11, Kloogaranna küla, Keila vald Harjumaa 76708.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest alat 2.80€.

Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks ning tellimuse vormistamiseks tuleb valida soovitud tooted ja täita nõutud andmeväljad. Tellimise vormi täitmise järel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangaülekandega.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Kohaletoimetamine

Kaupu saadetakse Eesti piires. Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud tellimuse juures.

Saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 4 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist.

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ning saata see e-posti aadressile hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga.

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tutvu menetlustingimustega ning esita avaldus. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.